Copied!
NEWS

PRIMO x Nescafé

PRIMO x Nescafé

"ผลงานล่าสุดที่ Nescafé และ PRIMO ร่วมพัฒนาระบบ Loyalty Program โฉมใหม่"

#PRIMOXNESCAFÉ

เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้นให้กับสมาชิก Nescaféมาพร้อมกับ

ระบบการจัดเก็บข้อมูลของลูกค้า ที่มีความปลอดภัย ตามมาตรฐาน ISO27001

UX/UI ที่สวยงาม User-friendly ใช้งานได้ง่ายดายขึ้น แถมยังมี Feature ใหม่ๆ เพื่อ Drive Engagement จากสมาชิก รอให้ทุกท่านได้ติดตามเร็วๆ นี้เช่นกัน STAY TUNE!

ลองสัมผัสประสบการณ์ใช้งานจริงได้แล้ววันนี้ที่
LINEOA @NescafeTH

#PRIMO #CRM #loyaltyprogram

#omnichannel #OmnichannelMarTech

#OmnichannelMarketingPlatform #MarTechThailand #MarTech

BLOG

More stories