Copied!
ACHIVEMENT

PRIMO ระดมทุนรอบ Pre-Series A จาก Fuchsia VC และ Beacon VC

PRIMO ระดมทุนรอบ Pre-Series A จาก Fuchsia VC และ Beacon VC

PRIMO สตาร์ทอัพผู้เชี่ยวชาญด้าน Omnichannel Marketing Platform สำหรับองค์กรและธุรกิจขนาดใหญ่ ระดมทุนรอบ Pre-Series A จาก Fuchsia VC และ Beacon VC

ตั้งเป้าพัฒนาศักยภาพแพลตฟอร์มสู่โครงสร้างพื้นฐานในการทำธุรกิจของทุกองค์กร รวมถึงขยายธุรกิจรองรับการเติบโต เพื่อสร้างประสบการณ์ไร้รอยต่อระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภคผ่านแพลตฟอร์มที่แข็งแกร่งขึ้นไปอีกขั้น ในยุคที่ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยข้อมูล (Data Driven)


รับชมวีดีโอบรรยกาศในงานแถลงข่าว PRIMO “Bring the customer loyalty to the NextLevel”

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ณสำนักงานใหญ่ เมืองไทยประกันชีวิต

การวิเคราะห์ทิศทางการทำการตลาดในรูปแบบ Omnichannel และการปรับตัวขององค์กรขนาดใหญ่ในการทำธุรกิจยุค Data Driven

ความเป็นมาของการลงทุนใน PRIMO ของ Investor ทั้ง Fuchsia VC และ Beacon VC

สามารถรับชมด้านล่างนี้ได้เลยครับ
https://www.facebook.com/primoworld/videos/1162652084563814

#PRIMO #Omnichannel #omnichannelmarketingplatform

BLOG

More stories