Copied!
ARTICLE

Data Driven Marketing สำหรับเพิ่ม Customer Engagement

Data Driven Marketing สำหรับเพิ่ม Customer Engagement

ในยุคที่การซื้อขายเกิดขึ้นในโลกออนไลน์ ทำให้เราสามารถเห็นข้อมูลต่างๆ ของลูกค้าจากช่องทางที่หลากหลายได้ง่ายมากขึ้น นักการตลาดได้เห็นพฤติกรรมของลูกค้าและแนวโน้มกลุ่มที่สามารถเป็นลูกค้าได้มากกว่าเดิม จนสามารถผลิตสินค้า บริการออกมาให้ตอบโจทย์ พร้อมทั้งสามารถวางแผนการตลาดให้เหมาะสม ซึ่ง  Data Driven Marketing เป็นกลยุทธ์การตลาดสำคัญที่ช่วยให้การทำการตลาดในปัจจุบันง่ายขึ้นอย่างมาก 

ดังนั้น PRIMO ขอพามาทำความรู้จัก Data Driven Marketing คืออะไร? ประโยชน์ของ Data Driven Marketing พร้อมแนะนำวิธีการเริ่มต้นทำการตลาดด้วยกลยุทธ์นี้กัน

Data Driven Marketing คืออะไร?

ในยุค Big Data หรือข้อมูลจำนวนมหาศาล ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลของบริษัท ข้อมูลติดต่อลูกค้า ข้อมูลจากพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจ การทำรายการต่างๆ ฯลฯ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ถูกต้องภายใต้กฎหมาย PDPA องค์กรมีนำมาใช้ทำการตลาดหรือที่เราเรียกว่า Data Driven Marketing นั่นคือการใช้ข้อมูลที่มีมาขับเคลื่อนธุรกิจนั่นเอง

กล่าวได้ว่าการทำ Data Driven Marketing เป็นการนำข้อมูลเหล่านี้มาช่วยสร้างโอกาสหรือตัดสินใจทิศทางในการดำเนินธุรกิจ โดยเราจะนำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์จากทุกๆ จุด ทำความเข้าใจข้อมูลของลูกค้าว่าคือกลุ่มไหน มีพฤติกรรมอย่างไร ชอบซื้อของประเภทไหน ความถี่ในการซื้อ วันเวลามักซื้อเป็นประจำ ฯลฯ หาข้อมูลเชิงลึก (Insight) และความสนใจของลูกค้าเพื่อนำไปปรับกลยุทธ์ให้ถูกใจ โดยเราสามารถแบ่งประเภทของ Data ได้ทั้งหมด 4 ประเภทหลัก คือ

  1. Zero Part Data คือ ข้อมูลที่ลูกค้าเต็มใจหรือยืนยอมเปิดเผยให้กับแบรนด์หรือธุรกิจโดยตรง ซึ่งมีความละเอียดและเฉพาะเจาะจงมากกว่าข้อมูลประเภทอื่นๆ และการที่แบรนด์จะได้ข้อมูลรูปแบบนี้มา อาจมีข้อแลกเปลี่ยนเป็นสิทธิประโยชน์ หรือ รวบรวมจากวิธีต่างๆ เช่น การทำแบบสอบถาม แบบสำรวจ หรือการสมัครสมาชิก เป็นต้น
  2. First Party Data คือ ข้อมูลลูกค้าที่ธุรกิจได้เก็บรวบรวมไว้ด้วยตัวเอง สามารถเก็บได้ง่ายและมีความสำคัญมาก เพียงมีแพลตฟอร์มจัดการข้อมูลก็จะทำให้สามารถทำความรู้จักกลุ่มลูกค้าและเลือกมีเดียที่เหมาะสมในการทำการตลาด ช่วยกระตุ้นกลุ่มเป้าหมายให้เกิดการซื้อสินค้าหรือมีปฏิสัมพันธ์กับแบรนด์ คาดการณ์และทำนายความน่าจะเป็นได้ง่ายขึ้น
  3. Second Party Data คือ ข้อมูลลูกค้าที่ได้จากคนอื่นหรือก็เป็น First Party Data ของธุรกิจ แบรนด์ หรือองค์กรอื่นที่นำมาใช้งาน ขยายฐานข้อมูลให้กว้างขึ้น นำไปใช้ได้หลากหลายมากขึ้น แต่ก็อาจจะมีข้อจำกัดหรือต้องทำข้อตกลงในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อใช้งาน
  4. Third Party Data คือ ข้อมูลลูกค้าที่ได้รวบรวมและผ่านการสรุปมาจากหลายแหล่ง จะได้รับข้อมูลที่กว้างขวาง หลากหลาย และมีปริมาณมาก โดยส่วนใหญ่มักเป็นข้อมูลจาก Data Aggregators ที่รวบรวมข้อมูลเอาไว้เพื่อจำหน่ายต่ออีกที ทั้งยังผ่านการวิเคราะห์และสรุปมาเพื่อเพิ่มมิติมากขึ้น ซึ่งแน่นอนว่าเป็นข้อมูลที่จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อใช้ และมีข้อเสียหลักคือ ขาดความแม่นยำ และอาจไม่เจาะจงถึงกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจ
Party Data

พูดได้ว่าสิ่งสำคัญที่สุดของ Data Driven Marketing คือ Customer Data หรือ ข้อมูลของลูกค้านั่นเอง นอกจากนี้ จะเห็นได้ชัดเจนว่า First Party Data เป็นข้อมูลที่สำคัญที่สุด และสามารถนำไปต่อยอดตามกลยุทธ์ที่นักการตลาดคุ้นเคย เพราะกลยุทธ์เหล่านั้นล้วนมีพื้นฐานมาจาก Data Driven Marketing เช่น

  • Customer Journey Mapping / Analysis คือ ขั้นตอนการสำรวจและวิเคราะห์ประสบการณ์ของลูกค้าว่าเริ่มต้นอย่างไรไปจนถึงกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้า ยิ่งถ้ามีข้อมูลของลูกค้ามากเท่าไหร่ก็จะทำให้สามารถวางแผน Customer Journey ได้ตรงตามความต้องการลูกค้า ช่วยเพิ่มโอกาสที่ลูกค้าจะตัดสินใจซื้อได้มากกว่าเดิม
  • Personalization Marketing คือ การตลาดที่วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้ารายบุคคลและนำเสนอโปรโมชันหรือบริการที่ตอบโจทย์เฉพาะบุคคล โดยอาศัยข้อมูลในการวิเคราะห์ว่าลูกค้าชอบอะไร ปัจจัยที่ทำให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าของเรา และยังช่วยสร้าง Customer Experience (CX) ที่ดีได้ ซึ่งในปัจจุบันนี้ หลายองค์กรมักทำควบคู่กับ Hyper-Personalization ที่นำ Big Data มาวิเคราะห์และคาดการณ์ในเชิงลึกกว่า
  • Customer Relationship Management (CRM) คือ ระบบบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า ช่วยให้เราสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าได้ พร้อมทั้งยังสามารถเพิ่มยอดขายและสร้างฐานลูกค้าระยะยาวได้
  • Real-time Marketing คือ การตลาดเรียลไทม์แบบทันท่วงที จากการนำกระแส เทรนด์ในช่วงเวลานั้นมาใช้เพื่อสร้างเนื้อหาที่โดนใจให้กับลูกค้า ช่วยเพิ่ม Engagement Audience ขึ้น สร้างความไว้วางใจและความภักดีต่อแบรนด์ให้กับลูกค้าได้ ซึ่งจำเป็นต้องใช้ข้อมูลเดิมและข้อมูลในช่วงเวลานั้นมาวิเคราะห์และคาดเดากระแสให้ออก พร้อมเชื่อมโยงกับแบรนด์อย่างสร้างสรรค์
Data Driven Marketing คืออะไร

ประโยชน์ของ Data Driven Marketing

1. เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย สร้าง Personalized Marketing ได้อย่างเหมาะสม

Data Driven Marketing ช่วยทำให้นักการตลาดสร้างแคมเปญที่เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเฉพาะเจาะจง เพราะมีข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์มาแล้วว่าลูกค้าคนนี้สนใจอะไร มีพฤติกรรมการเสพสื่ออย่างไร กำลังสนใจและมีแนวโน้มจะสนใจคอนเทนต์ด้านไหน 

2. เลือกช่องทางและแนวทางสื่อสารได้ถูกต้อง

เนื่องจากข้อมูลที่เราเก็บจะมีการระบุว่าลูกค้าที่เข้ามามีปฏิสัมพันธ์กับแบรนด์มีมีพฤติกรรมแบบใด มาจากจังหวัดไหน กลุ่มใดบ้างที่เข้ามาพูดคุยบนโซเชียลมีเดีย หรือใครบ้างที่เข้ามาเยี่มชมเว็บไซต์ ซึ่งทำให้เราสามารถสร้างคอนเทนต์ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการลูกค้าได้ เลือกช่องทางและแพลตฟอร์มในการสื่อสารกับลูกค้าได้เหมาะสม เช่น โซเชียลมีเดียต่างๆ อีเมล และ Search Marketing เป็นต้น

3. พัฒนาสินค้าและบริการให้ดีขึ้น

นอกจากการเก็บข้อมูลทั่วไปแล้ว การรับฟังความคิดเห็นของลูกค้าไม่ว่าจะเป็นเชิงบวกหรือเชิงลบก็ช่วยให้เราสามารถพัฒนาสินค้าให้ตอบโจทย์ยิ่งขึ้น รวมถึงการเก็บรวบรวมความคิดเห็นก่อนสินค้าจะออกไปสู่ตลาด ซึ่งการนำความคิดเห็นเหล่านี้มาใช้เพื่อปรับปรุง ยังช่วยทำให้เกิดความภักดีต่อแบรนด์และรักษาฐานลูกค้าเดิมได้

4. สร้างโอกาสในการ Up-Selling และ Cross-Selling

เพราะ Data Driven Marketing จะช่วยให้เราสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกได้อย่างแม่นยำ ทำให้สามารถพัฒนา Sale Funnel ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมนำเสนอสินค้าที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มโอกาสในการขายได้

5. สร้างประสบการณ์ได้ดียิ่งขึ้น

เพราะการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้าสามารถสร้างยอดขายที่มากขึ้นได้ ซึ่งไม่ได้เป็นเพียงคุณสมบัติของสินค้าและบริการเท่านั้น แต่ยังรวมถึง CX เพื่อพัฒนาประสบการณ์ดีในทุกจุดสัมผัสของลูกค้า (Touch Point) โดย Data Driven Marketing จะสร้าง Customer Journey Map ที่ชัดเจนมากขึ้น 

นอกจากนี้ พื้นฐานในการทำ Data Driven Marketing คือ การมีโปรแกรมที่สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลและจัด Segmentation ในการสื่อสารให้ตรงจุดและตรงเป้าหมาย ซึ่ง PRIMO ขอแนะนำ Enterprise Loyalty Platform โดยมีรายละเอียดดังนี้

Enterprise Loyalty Platform จาก PRIMO

PRIMO ให้บริการ Enterprise Loyalty Platform ที่ตอบโจทย์ลูกค้าในทุกโซลูชัน ด้วยการออกแบบให้เข้ากับความต้องการที่ซับซ้อนในแต่ละธุรกิจทุกประเภท ช่วยเชื่อมโยงโลกออนไลน์และออฟไลน์อย่างไร้รอยต่อ และยังช่วยจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลที่มีในมือไปใช้ได้ ส่งผลให้สร้างแคมเปญที่ยกระดับความสัมพันธ์ได้ โดยนักการตลาดสามารถเชื่อมั่นได้ว่าระบบมีความเสถียร ป้องกันความผิดพลาดเรื่องการโกง ช่วยเพิ่มยอดขายและขยายฐานลูกค้าได้อย่างถูกต้อง

สนใจให้ PRIMO พัฒนาซอฟต์แวร์และออกแบบ Enterprise Loyalty Platform

ทีมผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมให้คำปรึกษาและตอบโจทย์ทุกความท้าทาย เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการและนักการตลาด

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

Tel.: 02-234-4203

Email: hello@primo.mobi

Chat: https://m.me/primoworld/ 

และติดตามเรื่องราวของเราได้ที่

Facebook: PRIMO - Enterprise Loyalty Platform 

LinkedIn: PRIMO World Co., Ltd. 

BLOG

More stories